Nvz Beterthuis

Het Nederlandse zorglandschap is sterk in beweging. Er wordt steeds meer ingezet op substitutie van zorg. Niet alleen voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid, maar juist voor de kwaliteit van zorg is zorg op de juiste plek cruciaal. Voor de patiënt is dat het liefst thuis mét mogelijkheid tot snel en adequaat inschakelen van medisch specialistische zorg.

Er zijn vele mooie voorbeelden van zorg op de juiste plek te vinden. Zorgverleners hebben nieuwe initiatieven opgezet om de zorg steeds patiëntvriendelijker en dichtbij de patiënten in te richten.

Graag lichten we 3 voorbeelden uit van hoe zorg op de juiste plek wordt ingezet in het Slingeland Ziekenhuis, het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Isala Vrouw-Kindcentrum.