Nvz Home Ziekenhuiszorgincijfers V2

Ziekenhuiszorg in cijfers is het jaarlijkse brancherapport van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Dit brancherapport beschrijft de stand van zaken van de ziekenhuiszorg van het afgelopen jaar in Nederland aan de hand van 5 thema’s.

Het eerste thema - Beter thuis - sluit aan op de actualiteit en wisselt ieder jaar. Thema's 2 tot en met 4 zijn terugkerende thema’s. Dit maakt het mogelijk om ontwikkelingen te benchmarken. Het vijfde, en laatste, thema betreft de financiën van de zorg.

Voor dit brancherapport is gebruikgemaakt van de meest recente gegevens uit onder andere de volgende bronnen: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), CBS, OECD, Vernet, jaarverslagen en BDO.

Het volledige brancherapport kunt u hieronder downloaden: