Nvz Zorgperspectief
TRIVIA

Hoeveel besteedt Nederland per jaar aan zorg?

5% van het BBP
14% van het BBP
19% van het BBP
25% van het BBP

Correct! Nederland heeft in 2016 €96,1 miljard uitgegeven aan zorg. Dat komt neer op 14% van het BBP.

Niet correct! Nederland heeft in 2016 €96,1 miljard uitgegeven aan zorg. Dat komt neer op 14% van het BBP.

Uitgaven zorg en welzijn per branche in 2016 (%)
Uitgaven medisch-specialistische zorg sinds 2000 (% BBP; € miljard)
Uitgaven medisch-specialistische zorg sinds 2000 (% BBP)